PAINTING RESTORATION

 

SCHILDERIJENRESTAURATIE

This is an example of the slow and careful restoration of a later 19th century oil painting in canvas with bad damages.

Usually the paintings are very dark nicotine-stained, grime, dirty and have oxidized varnish, making the subjects difficult to appreciate.

On the paintings below the tears of the canvas were important and without restoration. In time the loose canvas would have made the paint flake and loose material would disfigure and threaten the artwork even more.

The painting was cleaned by removing the old varnish, dirt, grime and nicotine. The canvas was consolidated to allow repairs and retouching with restorations colors.

Re-lined and re-varnished it was ready to be reattached to its original stretcher. See the pictures below:


 

Dit is een voorbeeld van de langzame en voorzichtige restauratie van een laat 19e eeuws olieverfschilderij op doek met flinke beschadigingen.

Normaal zijn de schilderijen donker door nicotine, vuil en roet en hebben een geoxideerde vernislaag, waardoor ze moeilijk kunnen worden bewonderd.

Op de schilderijen hieronder waren de scheuren van het doek nogal flink en zonder restauratie. In de loop der tijd zou het losse doek ervoor zorgen dat de verf afbladdert. Losse stukjes materiaal zouden het kunstwerk alleen maar meer ontsieren en bedreigen.

Het schilderij werd gereinigd door het oude vernis, vuil en roet en de nicotine te verwijderen. Het doek werd verstevigd om reparaties en retoucheringen met restauratiekleuren mogelijk te maken.

Verdoekt en opnieuw gevernist was het weer geschikt om in zijn oude luister te stralen. Zie de foto’s hieronder:

 

   Oil painting with water damage  Oil painting with flake and grime  Oil painting with discolouration      Oil painting restored   Oil painting damage by humidity    Retouching on oil painting      Oil painting restored